Hvad er en permeabel belægning, og hvad skal du være opmærksom på?

Fra politisk side har der de sidste par år været fokus på at mindske belastningen af det danske kloaknet, og det kunne tyde på, at det nu er slået igennem blandt boligejere. I GP Anlæg har vi i hvert fald oplevet, at det er blevet mere på mode at få lavet permeable belægninger i indkørslen eller haveanlægget. Men hvad er en permeabel belægning? Hvorfor er det godt, og hvad skal du være opmærksom på?

I dette blogindlæg vil jeg svare på disse spørgsmål og flere. Har du brug for yderligere hjælp til permeable belægninger, kan du læse mere om, hvordan vi i GP Anlæg kan hjælpe dig med brolægning.

Hvad er en permeabel belægning?

Kort fortalt er en permeabel belægning en type belægning, hvor vand kan trænge igennem og sive videre ned i jorden. Specielt i byerne er belægningen tit lagt med tætte sten og fuger, som ikke tillader vandet at trænge igennem. Det betyder, at vandet hober sig op på belægningen, og bliver ledt hen til et afløb, så det ender i kloakken.

Det system fungerer fint, og har gjort det i mange år. Men i løbet af de seneste år har Danmark oplevet mange skybrud, som har belastet kloaksystemet og skabt oversvømmelser på vejene. Den risiko kan man bl.a. mindske ved at lægge en permeabel belægning i stedet.

Hvorfor skal jeg som privatperson overveje en permeabel belægning?

Du tænker måske, hvad det har med dig og dit haveanlæg, din indkørsel eller din terrasse at gøre. Og det er faktisk mere relevant end som så. Når vi oplever skybrud eller langvarig regn, så kommer der ikke kun oversvømmelser på gader og stræder. Mange husejere har også oplevet oversvømmelser i deres kældre og i nogle tilfælde også i deres lavtliggende stueetager.

Det skyldes præcis samme problem som i byerne. Regnvandet kan ikke trænge igennem belægningen omkring dit hus, og det bliver derfor ledt ned i kloaksystemet i stedet for ned i jorden. Når kloaksystemet bliver belastet, er der risiko for, at vandet finder andre steder hen – f.eks. ned i din kælder.

Hvad er fordelene ved en permeabel belægning?

Der er en række fordele ved at få lagt en permeabel belægning i indkørslen, på terrassen eller i dit haveanlæg. Den mest åbenlyse er, at du mindsker risikoen for oversvømmelse, og belaster kloaksystemet mindre. Men der er også andre fordele:

  • Du kan skære ned på udgifter til afløbsriste og afløb generelt
  • Din belægning kan lægges vandret, da du ikke behøver at bekymre dig om at lede vandet et bestemt sted hen
  • Da vandet kan sive gennem belægningen, undgår du, at der opstår vandpytter rundt omkring
  • Hvis alt regnvandet siver ned i jorden – typisk ved mindre regnskyl, kan du i visse tilfælde spare på din tilslutning til kloaknettet

Det er altså muligt i visse tilfælde at spare nogle penge ved at skifte til en permeabel belægning. Blandt andet derfor, er det begyndt at komme mere på mode.

Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til permeable belægninger?

Permeable belægninger er selvfølgelig ikke vidundermidler, som løser alle dine problemer. Der er en række ting, som du skal være opmærksom på, inden du beslutter dig for at skifte til en permeabel belægning.

En permeabel belægning er f.eks. kun designet til at håndtere vandet, der rammer belægningen selv – og altså ikke vand fra tilstødende arealer. Så det er altså ikke nok blot at have et stykke med permeabel belægning, hvis store dele af resten af belægningen ikke er permeabel. Hvor effektiv belægningen er, kommer også an på hvilken jord og andre materialer, som ligger under belægningen. Nogle terræner er bedre til at optage regnvandet end andre, så det skal du også være opmærksom på.

En anden ting som du skal være opmærksom på er, hvorvidt den øgede mængde vand i jorden kan gøre mere skade end gavn. Det kan i nogle tilfælde gøre jorden under belægningen mere blød og mudret, hvilket kan skabe problemer, alt efter om der er tale om en indkørsel, en terrasse eller andre steder i haven.

Få professionel hjælp til lægning af permeabel belægning

Der er altså mange fordele at hente, men der er også en række ting, som man som husejer skal være opmærksom på, inden man får anlagt denne type belægning. Har du brug for rådgivning, vejledning og hjælp til at få lagt en permeabel belægning, så kan vi i GP Anlæg hjælpe dig. Vi har mange års erfaring i at hjælpe husejere med at gå fra deres gamle belægning til nye, permeable belægninger.